Czytaj.... Czytaj.... Czytaj.... Czytaj....

Struktury, dzięki którym idea NaProTECHNOLOGY® dynamicznie rozwija się w różnych zakątkach świata, powstają na bazie współpracy instruktorów Modelu Creighton (CrMS) i lekarzy – konsultantów medycznych w dziedzinie metod rozpoznawania płodności. Do roku 2011 w USA powstało ponad 250 ośrodków FertilityCare Centers, które podejmują zadania wyznaczone przez Pope Paul VI Institute (Omaha, Nebraska, USA), intensyfikując wysiłki na nauczaniu Modelu Creighton. Również w Europie powstają nowe centra skupiające czynnych instruktorów CrMS. W Irlandii, w Galway, znajduje się siedziba europejskiego ośrodka FCCE (FertilityCare Centers of Europe). Także w Polsce od 2008 roku tworzone są podobne ośrodki, a od roku 2011 funkcjonuje FCCP (FertilityCare Centers of Poland) zrzeszające afiliowanych instruktorów CrMS. Centrum jest zapleczem dla działalności instruktorów Modelu Creighton. FCCP jest częścią Fundacji Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii.

Naszym najważniejszym celem jest upowszechnianie w świecie nauki metod naturalnej prokreacji. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, prowadzenie badań naukowych oraz statystycznych. 

Aktualności naszego Centrum Ogłoszenia instruktorów

Przeczytaj

Mysłowice (śląskie) - 29 kwietnia 2017 - wykład wprowadzający

Serdecznie zapraszam na wykład wprowadzający do Modelu Creighton oraz NaProTECHNOLOGY dnia 29 kwiet ...

Góra Św. Anny - 06.05.2017 - wykład wprowadzający

Zapraszam na wykład wprowadzający do nauki Modelu Creighton. Miejsce: Góra Św. Anny (woj. op ...

Mysłowice (śląskie) - 10 marca 2017 - wykład wprowadzający

Serdecznie zapraszam na wykład wprowadzający do Modelu Creighton oraz NaProTECHNOLOGY dnia 10 marca ...

Grzeszność szczęśliwa

Duszpasterstwo Małżeństw Niepłodnych oraz Stowarzyszenie "Abraham i Sara" zapraszają na wielkopostny ...

Abraham i Sara

Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara” zaprasza na konsultacje ...

Kursy

Kurs dla instruktorów Modelu Creighton Zapraszamy na pierwszy organizowany przez FCCP kurs ...

Kurs - Londyn

Zapraszamy na kurs FertilityCare Practitioner Education Program w Londynie - 14-22.10.2017, 14-19.04 ...

Przekłamania ws. programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce

wywiad z dr Darią Mikułą-Wesołowską w Radiu Maryja: http://www.radiomaryja.pl/multimedia/przeklaman ...

Audycja z Radia Kraków

http://www.radiokrakow.pl/audycje/rozmowy-o-wierze/co-robic-gdy-malzonkowie-pragna-dziecka-a-ono-sie ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved. xswebdesign.com