Czytaj.... Czytaj.... Czytaj.... Czytaj....

Struktury, dzięki którym idea NaProTECHNOLOGY® dynamicznie rozwija się w różnych zakątkach świata, powstają na bazie współpracy instruktorów Modelu Creighton (CrMS) i lekarzy – konsultantów medycznych w dziedzinie metod rozpoznawania płodności. Do roku 2011 w USA powstało ponad 250 ośrodków FertilityCare Centers, które podejmują zadania wyznaczone przez Pope Paul VI Institute (Omaha, Nebraska, USA), intensyfikując wysiłki na nauczaniu Modelu Creighton. Również w Europie powstają nowe centra skupiające czynnych instruktorów CrMS. W Irlandii, w Galway, znajduje się siedziba europejskiego ośrodka FCCE (FertilityCare Centers of Europe). Także w Polsce od 2008 roku tworzone są podobne ośrodki, a od roku 2011 funkcjonuje FCCP (FertilityCare Centers of Poland) zrzeszające afiliowanych instruktorów CrMS. Centrum jest zapleczem dla działalności instruktorów Modelu Creighton. FCCP jest częścią Fundacji Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii.

Naszym najważniejszym celem jest upowszechnianie w świecie nauki metod naturalnej prokreacji. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, prowadzenie badań naukowych oraz statystycznych. 

Aktualności naszego Centrum Ogłoszenia instruktorów

Przeczytaj

Warsztaty dla Konsultantów Medycznych NaProTechnology oraz Instruktorów CrMS

FertilityCare Centers of Poland zaprasza na trzecią już edycję warsztatów o charakterze europejskim ...

Płodność mężczyzny - Jak zwiększyć potencjał płodności?

Zapraszamy wszystkich Panów (i nie tylko) na bezpłatne spotkanie pt. Płodność mężczyzny- Jak zwięks ...

Wielkopostny Dzień Skupienia "Dlaczego Sara się śmieje?"

Krakowskie Duszpasterstwo Niepłodnych Małżeństw oraz Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych ...

Warsztaty europejskie

Dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom warsztatów europejskich w Gdańsku!!! Dobrze było ...

Nadzieja na nowe życie

Centrum Nowe Życie, zajmujące się leczeniem niepłodności z wykorzystaniem Naprotechnologii, organizu ...

Warsztaty dla Konsultantów Medycznych NaProTechnology oraz Instruktorów CrMS

FertilityCare Centers of Poland zaprasza na kolejne już warsztaty dla Konsultantów Medycznych NaProT ...

Dzień Dziecka Utraconego 2018 - Częstochowa

Zwracamy się do Was, drogie Matki, drodzy Ojcowie - Rodzice, którzy nosicie w sobie ból po strac ...

Badanie nasienia

Z radością informujemy o możliwości wykonania badania nasienia w/g standardów WHO 2010  w Centr ...

Góra Świętej Anny - 29.05.2018 r. - wykład wprowadzający

Zapraszam na wykład wprowadzający do nauki Modelu Creighton. Miejsce: Góra Świętej Anny (Dom Pielgr ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved. xswebdesign.com