Kurs dla instruktorów Modelu Creighton

crms2

Zapraszamy na pierwszy organizowany przez FCCP kurs dla instruktorów Modelu Creighton.

W związku z nabyciem kwalifikacji przez polską kadrę, FCCP we współpracy z American Academy of FertilityCareTM Profesionals, organizuje szkolenie dla osób zainteresowanych nauczaniem Modelu Creighton. Szkolenie odbędzie się w języku angielskim, zgodnie ze standardami AAFCP. Potrwa 13 miesięcy. Składać się będzie z dwóch zjazdów odbywających się w Warszawie/Łomianki.

W międzyczasie studenci odbywać będą praktyki pod okiem odpowiednio wyszkolonych do tego osób (Supervised Practicum). Praktyki odbywają się już w miejscu zamieszkania poszczególnych studentów.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu, jego przebiegu, wymagań wobec osób zainteresowanych oraz kosztów w broszurze informacyjnej.

Formularze aplikacyjne przyjmować będziemy do 31 stycznia 2016 r. (formularz aplikacyjny)

Osoby, których aplikacja zostanie pozytywnie rozpatrzona dostaną potwierdzenie przyjęcia na kurs. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane również otrzymają właściwe informacje.

Pobierz ulotkę

  • Pierwszy etap kursu (EPI) 25 czerwiec - 3 lipca 2016 r.
  • Drugi etap kursu (EPII)  26 listopad - 2 grudnia 2016 r.

W związku z tym informujemy, że ostateczny termin zgłoszeń na kurs upływa 31 stycznia 2016 r. Dotyczy to również osób, które złożyły niekompletne dokumenty aplikacyjne.

Osoby, które zakwalifikują się do kursu zostaną o tym poinformowane do końca lutego.

Wpłaty całej odpłatności za kurs należy dokonać do 30 kwietnia  2016 r.


Dyrektor Kursu - Daria Mikuła-Wesołowska NFPMC, CFCP, FCE - tel. kom. 504 776 461

Serdecznie zapraszamy.

Kurs dla instruktorów Modelu Creighton w innych krajach Europy

Również w innych krajach Europy  odbywają się kursy dla instruktów Modelu Creighton. Najbliższy odbędzie się w Londynie. Kurs rozpoczyna się 14 Października 2017. Aplikacje można składać do 15 września 2017r . Więcej informacji znajdziesz w tej ulotce.

Szczegółowe informacje

Kurs dla lekarzy - konsultantów medycznych

FCCP nie organizuje kursów. Szkoleniem lekarzy - konstultantów medycznych zajmuje się Pope Paul VI Institute (Omaha, Nebraska, USA). Kursy składają się z dwóch zjazdów. Pierwszy można odbyć w Europie, natomiast na drugi trzeba udać się do Omaha w Stanie Nebraska.

Szczegółowe informacje

Poniższe informacje przeznaczone są dla Instruktorów FCP/FCPI, którzy chcieliby rozpocząć współpracę z FCCP.

Chcesz zostać afiliowanym instruktorem?

Aby dołączyć do FertilityCare Centers of Poland, należy skontaktować się z sekretariatem FCCP. Prześlemy Państwu odpowiednie formularze i warunki afiliacji.

Dlaczego warto należeć do FCCP?

Jako afiliowani instruktorzy przy FCCP będą Państwo:

  • rekomendowani jako afiliowane ośrodki FertilityCare na oficjalnej stronie FCCP oraz www.creightonmodel.pl;

  • posiadali możliwość zakupu polskich materiałów dla klientów (zgodnie z zasadami programu, prawo to przysługuje wyłącznie afiliowanym instruktorom FCP oraz FCPI za pozwoleniem supervisora);

  • posiadali możliwość używania nazwy FertilityCare w swojej działalności Centrum/Ośrodkiem/Programem (itp.);

  • posiadali możliwość korzystania z zastrzeżonych znaków związanych z nauczaniem Modelu Creighton.

Przynależność do struktur wymienionych ośrodków uwiarygodnia osoby promujące Model Creighton i nauczające tego systemu oraz ułatwia współpracę z lekarzami. Przyczynia się do większej dostępności proponowanych usług i tym samym do rozwoju ośrodków NaProTECHNOLOGY®. W celu stworzenia ośrodka NaProTECHNOLOGY® konieczna jest współpraca nauczyciela CrMS i lekarza. Lekarze nie mogą zakładać takich ośrodków z pominięciem instruktora, natomiast instruktorzy mogą prowadzić samodzielnie jedynie ośrodki zajmujące się promowaniem troski o płodność – są to tzw. Ośrodki Troski o Płodność (FertilityCare Centers).

Opinie instruktorów o nauczaniu Modelu Creighton

Nauczanie tej metody pozwala pomóc kobietom i ich mężom zrozumieć zmiany płodności, które mają miejsce w cyklach miesiączkowych. Przyglądamy się najpiękniejszemu mechanizmowi świata, jakim jest łono kobiety. Uczenie jak doceniać płodność jest dla mnie misją.

Aleksandra Gucka (instruktorka CrMS z Gdańska)

Uważam, że bardzo ważne jest indywidualne podejście instruktora do każdej kobiety czy małżeństwa. Nie ma dwóch takich samych więc nie można kogoś potraktować szablonowo i wtłoczyć w jakieś książkowe wzorce, nawet jeśli wydaje się, że karty obserwacji dwóch kobiet są łudząco do siebie podobne.

Agnieszka Juszczyk (instruktorka CrMS z Tarnowa)

Bycie instruktorką i uczenie Par rozpoznawania swojej płodności daje mi dużo radości. Wiem, że uczestniczę w czymś niezwykle ważnym pomagając zrobić wszystko co po ludzku jest możliwe, aby odnaleźć przyczyny niepłodności i pomóc Małżonkom w naturalny sposób zostać rodzicami.

Ewa Jurczyk (instruktorka CrMS z Mysłowic)

Fascynujące w pracy instruktora CrMS jest nie tylko odkrywanie tajników fizjologii kobiecego cyklu, obserwowanego wg zasad CrMS, ale przede wszystkim uniwersalność systemu. To niesamowite, że każda współczesna kobieta, od okresu dojrzewania po okres menopauzy, ma możliwość zdobycia skutecznego narzędzia w monitorowaniu własnego zdrowia i jednocześnie może odnaleźć w modelu Creighton styl życia, pozwalający potwierdzać w praktyce własne wybory dotyczące prokreacji. Towarzyszenie nastolatkom, narzeczonym, małżeństwom w odkrywaniu wiedzy na temat płodności stało się naturalnym elementem mojej pracy.

Daria Mikuła-Wesołowska  (lekarz, MD, FCP z Bielska-Białej)

 

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.