Opis skrótów

NFPMC Natural Family Planning Medical Consultant konsultant medyczny
CFCMC Certified FertilityCare Medical Consultant certyfikowany konsultant medyczny

Lekarze - konsultanci medyczni

Imię i nazwiskoSpecjalizacjaKontaktAdres
dr n.med. Urszula Sieradzka specjalista ginekolog położnik, NFPMC www.sieradzcy.pl ul. Kręta 25
Wrocław
Lech Wojewodzic specjalista ginekolog położnik, NFPMC tel. 76 855 09 41 ul. Andersa 4
59-220 Legnica
dr n. med. Katarzyna Dunajska specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog, NFPMC tel. 71 349 27 21 Centrum Zdrowia Ogrodowa
ul. Eluarda 7
Wrocław

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.