20211005 DDUSzczególne Dzieci mają szczególnych Rodziców.
Bo czy ma się Dzieci na ziemi, czy ma się w niebie –
Rodzicem jest się ZAWSZE!

Zapraszamy 15 października 2021r. do wspólnej modlitwy rodziców, których boleśnie dotknęła strata dziecka, czy to przed, czy po przyjściu na świat: w wyniku choroby, poronienia, przedwczesnego porodu, wypadku, czy aborcji oraz ich bliskich, i tych którzy pragną się modlić w intencji rodzin dotkniętych stratą, na Dzień Dziecka Utraconego w archidiecezji częstochowskiej.

Zapraszamy :

do Częstochowy, ul. Okrzei 41 - Sanktuarium św. Józefa
17:30 Różaniec w intencji rodziców po stracie
18:00 Eucharystia
18:45 Prelekcja: „Godność osoby ludzkiej jako niezbywalna wartość od samego poczęcia” - dr n. med. Tomasz Kandzia ginekolog, położnik, specjalista Naprotechnology.
Zakończymy adoracją, podczas której, każdy rodzic będzie mógł zapalić przy ołtarzu światełko pamięci symbolizujące jego utracone Dziecko.

do Pajęcza, ul. Ogrodowa 91 - Parafia Narodzenia Pańskiego
19:00 Eucharystia
Po niej różaniec w intencji rodziców po stracie i ich dzieci oraz adoracja

do Radomska, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego - Kościół św. Ojca Pio
16:00 Eucharystia
Po niej Różaniec w intencji rodziców po stracie i ich dzieci oraz modlitwa przy pomniku Dziecka Utraconego

do Wielunia, ul. Krakowskie Przedmieście 1 - Klasztor Sióstr Bernardynek
17:30 Różaniec w intencji rodziców po stracie i ich dzieci
18:00 Eucharystia

do Zawiercia, ul. Sienkiewicza 4 – Bazylika św. Apostołów Piotra i Pawła
17:15 Różaniec w intencji rodziców po stracie i ich dzieci
18:00 Eucharystia
Po niej adoracja

Bo "Nie ma stópki zbyt małej, by nie pozostawiła na tym świecie śladu"

Patronat honorowy nad Dniem Dziecka Utraconego w Archidiecezji Częstochowskiej objął Ks. Abp dr Wacław Depo

IRPiGFundacja Instytut Rozwoju Położnictwa i Ginekologii
ul. gen. Romana Abrahama 18/23; 03 - 982 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000418275        NIP: 1132857293        REGON: 146284719
PLN: 13 1500 1054 1210 5009 0154 0000
EUR: 05 1500 1054 1210 5009 0170 0000
flagaUANumer konta na pomoc Ukrainie PLN: 72 1090 1359 0000 0001 4983 9434

Copyright © FertilityCare Centers of Poland 2012. All rights reserved.